Nettleie dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. I tillegg inneholder nettleia avgifter til staten.

Nettleie

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller overføringstariff.

Les mer…

Nettleie 2024

På grunn av at Statnett har varslet at de avslutter perioden med nulltariffer, økte investeringer og generell prisstigning vil nettleia for Nettselskaepts kunder mest sannsynlig øke i 2024.

Les mer…

Ny nettleiemodell fra 1. juli

Nå er det bestemt at ny nettleiemodell skal innføres over hele landet fra 1. juli 2022. 

Les mer…

Oppdatering angående nettleie fra 1. april 2022

Endring i forbruksavgift fra 1. april 2022

Les mer…

Redusert nettleie fra 1. 4. 2022

Nettselskapet AS setter ned nettleien for alle sine kunder med effekt fra 1 april 2022

Les mer…

Nettselskapet utsetter ny nettleiemodell

Nettselskapet AS vedtok før helga å utsette innføring av den nye nettleiemodellen på ubestemt tid.

Les mer…

Ny nettleie fra nyttår

For å redusere strømnettkostnadene ønsker myndighetene å belønne smart bruk av strømmen. Det vil være lurt å fordele strømforbruket jevnere over døgnet, sier Christian Eidsaune, leder for kunde og innovasjon i Nettselskapet.

Les mer…

Samarbeid om felles nettleiemodell

Intervju med Christian Eidsaune, avdelingsleder for Kunde og innovasjon i Nettselskapet om hvordan nettleie og ny nettleiemodell vil bli utformet.

Les mer…

Forbruksavgift

Enkelte bedrifter har rett til redusert forbruksavgift eller fritak fra hele avgiften. 

Les mer…

Hva er nettleie?

Nettleie dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet og avgifter til staten.

Les mer…

1 2

Kategorier

nettleie plusskunde

Merker

nettleie privat