Ny nettleiemodell fra 1. juli

Hundsavatnet

Ny nettleie fra 1. juli 2022


Nå er det bestemt at ny nettleiemodell skal innføres over hele landet fra 1. juli 2022. Den nye nettleiemodellen skal belønne strømbrukere som bruker lite strøm samtidig. Du som kunde vil få større mulighet til å påvirke nettleien din og bidra med å jevne ut forbruket for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Med dette sparer vi penger og miljøet, og holder samtidig nettleien laves mulig for deg som kunde.


— Målet med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene, mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Les mer fra OED her


Etter innspill fra en rekke nettselskap, fag- og forbrukerorganisasjoner har Olje- og energidepartementet gjort enkelte endringer på sitt opprinnelige vedtak fra i fjor. Disse endringene gjør at det blir noen små endringer på modellen som innføres fra 1. juli 2022.

Bak innspillene lå et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø, for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.

Les mer om anbefalinger til ny nettleiemodell her


De kundene som belaster strømnettet mest, vil betale noe mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig. Bakgrunnen for denne endringen er at de som bruker mest kapasitet også er de som i størst grad bidrar til at kostnadene i strømnettet øker.


Nettselskapet har gjort en regneøvelser for å se på utslagene av den nye nettleiemodellen. De som kommer best ut av den nye modellen er de som bor i mindre leiligheter og for hytter i de periodene de ikke blir benyttet. Dette er kunder som belaster strømnettet lite og som derfor også bli belønnet med lavere nettleie.


De som kommer dårligst ut fra den nye nettleiemodellen er de som hurtiglader elbilen hvis de ikke endre ladevanene sine. De som har hurtigladere på 20kW+ kan forvente en økning i nettleien om de ikke tilpasser tidspunkt og varighet på ladingen.


Det er flere ting man kan gjøre for å tilpasse seg den nye nettleiemodellen. Det beste tipset er å bruke hele natta til å lade elbilen, programmere om litt på varmeovner og termostater, og ikke bruke alle strømkrevende apparater samtidig.


Nettselskapenes inntekter endres ikke etter overgang til ny nettleie. Det eneste som endres er hvordan denne fordeles.
Offentlige avgifter er fremdeles ca. halvparten av nettleien og det blir det ikke noen endring på. De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet (Enovaavgift), og er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre.

Fakta om ny nettleiemodell

Nettleia består av to ledd: Kapasitetsledd + energiledd (tidligere fastledd + energiledd)

Kapasitetsleddet

  • Kapasitetsleddet bestemmes av snittet av månedens tre høyeste forbrukstimer
  • Kapasitetsleddet regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm samtidig.
  • Sammenlignet med modellen som skulle innføres fra nyttår, er den viktigste endringen at kapasitetsledet/fastleddet ikke settes av den ene timen i måneden med høyest forbruk, men av gjennomsnittet av tre timer fordelt på tre forskjellige dager.

Energileddet

  • Energileddet er en pris pr forbrukte kWh og bestemmes av hvor mange kilowatt-timer du har brukt totalt gjennom en måned.
  • Energileddet er litt billigere på natta. Dette er først og fremst for å gi et styrket insentiv til å lade elbilen på natta (klokken 22-06), som er et tidsrom det normalt er god kapasitet i strømnettet.
  • Forskjellen mellom natt og dag på energileddet ligger på ca. 8 øre pr kWh.

Viktig om trygg strømbruk

Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel bør ikke være påslått på tidspunkt det ikke er folk hjemme eller at husstandsmedlemmene sover. Lading av elbil med godkjent ladeløsning kan du trygt gjøre på natten.