Når vi utfører vedlikehold av strømnettet, må vi av sikkerhetsmessige grunner koble ut strømmen.

Vanligvis varsler vi berørte kunder om utkobling minst en dag i forveien ved å sende ut SMS. Ta kontakt med kundeservice om du vil registrere et mobilnummer til ditt anlegg. Ved feil i strømnettet prøver vi så raskt som mulig å legge ut en driftsmelding. Ved større hendelser, som for eksempel under ekstremvær, vil du finne oppdatert informasjon på våre Facebook-sider.

Nettselskapets strømnett er svært robust, og det er sjelden du som kunde vil oppleve strømbrudd.

Likevel vil det dessverre noen ganger bli feil i nettet som medfører at du blir uten strøm. Ved feil i strømnettet prøver vi så raskt som mulig å legge ut en driftsmelding. Noen ganger må vi også gjøre vedlikehold på strømnettet. Da varsler vi berørte kunder på forhånd via SMS. Du kan registrere ditt mobiltelefonnummer ved å ta kontakt med Kundeservice.

Hva gjør du når strømmen går?

Mange ganger er feilen oppstått i eget anlegg. Det lønner seg derfor først å sjekke i sikringsskapet om feilen er der. Deretter kan du høre om naboene dine har strøm. Hvis det bare er du som er strømløs, er det stor sannsynlighet for at det ikke er feil i strømnettet vårt. Vi vil så langt det lar seg gjøre legge ut informasjon om feil vi kjenner under Driftsmeldinger. Omfattende feilsituasjoner vil også bli offentliggjort via Facebook

Svært langvarige avbrudd

Dersom du opplever strømavbrudd som sammenhengende varer over 12 timer har du rett på kompensasjon for dette. Kontakt Kundeservice om du mener du har rett på en slik kompensasjon.  Les mer på nve sine nettsider her