Installatørmeldinger

Skal du drive med installasjonsarbeid?

Da må du rapportere inn hvilke type installasjonsarbeid som skal gjøres. Vi ønsker elektroniske meldinger om installasjonsarbeid. Dette er kostnadsfritt for installatør.

Installatørarbeid meldes via Elsmart (Hemne kan meldes fra og med 29. august 22):

Elsmart

Ny elinstallør?

Nye elinstallatører i Nettselskapet AS nettområde registreres ved å registrere bruker via Elsmart. Tilgang gis automatisk om man er godkjent i elvirksomhetsregisteret.

Overbelastningsvern for alle kundetyper

I utgangspunktet har vi følgende begrensninger for private hytte og husholdningsanlegg:

  • 63 A i anlegg med 230 V IT
  • 40 A i anlegg med 400 V TN-C

Det kan være nødvendig i enkelte tilfeller å sette overbelastningsvern lavere på grunn av tilgjengelig kapasitet. Det vil bli gjort en analyse for dette for alle tilknytninger.

Ved overbelastningsvern over 80 A kreves transformatorkoblet måler.

Merk at nettleiens fastledd er variabelt etter hvor mye samtidig effekt som tas ut av nettet i løpet av en time. Se mer her Nettleie.

Prekvalifisering

Nettselskapet AS skal i nærmeste fremtid i gang med prekvalifisering av installatører.

Les mer…

Vi bytter meldingssystem for område Hemne

Den 29. august tas Elsmart i bruk også for området Hemne. Fra i dag og til den 29. august kan vi ikke motta meldinger som normalt. 

Varsle i fra via vår kundeportal om det er anlegg som må meldes i den perioden. 

Les mer…