Installatørmeldinger

Skal du drive med installasjonsarbeid?

Da må du rapportere inn hvilke type installasjonsarbeid som skal gjøres. Vi ønsker elektroniske meldinger om installasjonsarbeid. Dette er kostnadsfritt for installatør.

 


 INNLOGGING

installatører tilknyttet tidligere Orkdal energinett
installatører tilknyttet tidligere Fosen Nett
installatører tilknyttet tidligere Sodvin nett
 

Ny elinstallør?

Nye elinstallatører i Nettselskapet AS nettområde registreres ved å sende Elvirksomhets-ID på e-post.  Vi sender så en e-post med brukernavn, passord og lenke til pålogging.

Overbelastningsvern for alle kundetyper
  • Maks 63 A i anlegg med 230 V IT
  • Maks 40 A i anlegg med 400 V TN-C

Vernene kan økes til henholdsvis 125 A og 80 A ved at kunden betaler dobbel fastavgift.
Ved overbelastningsvern over 80 A kreves transformatorkoblet måler.
Det tas forbehold om kapasitet i nettet.