Nettselskapet er av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) pålagt å føre tilsyn med nettkundenes elektriske anlegg innenfor vårt forsyningsområde. Hensikten med tilsynene er å forebygge branner og ulykker forårsaket av strøm.

Gjennom dette pålegget har Nettselskapet myndighet til å kontrollere og vedta utbedring av eventuelle farlige forhold i kundenes anlegg. Vi bistår også politi og brannvesen i etterforskning av branner, og vi informerer om elsikkerhet i skoleverket.

Les om sikker bruk av strøm hos DSB

Når vi utfører vedlikehold av strømnettet, må vi av sikkerhetsmessige grunner koble ut strømmen.

Ta kontroll over egen elsikkerhet

Elsikkerhetskontroll for egen bolig - Helt gratis.

Les mer…

Det lokale Eltilsyn

Det Lokale Eltilsyn jobber for å redusere brann, ulykker og skader på grunn av elektrisk strøm.

Les mer…

Tilsynsvirksomheten

Nettselskapet har ansvar for å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr i sitt område. 

Les mer…