Bygging, drift og utvikling av energisystemet: Nettselskapets rolle i energibransjen

Nettselskapet er en ledende aktør innen energibransjen og leverer pålitelig elektrisk kraft til tusenvis av husstander, bedrifter og offentlige bygninger. Vi investerer i moderne teknologi og vedlikehold av nettverket for å sikre effektiv strømforsyning og redusert miljøpåvirkning. Gjennom forskning og utvikling streber vi etter å være i front av den skiftende energibransjen og bidra til det grønne skiftet.

Vår dedikerte lokalforankring og engasjerte team gjør oss i stand til å møte samfunnets behov for bærekraftige energiløsninger. Vårt engasjement for samfunnsansvar og likestilling gjenspeiles i vår tilrettelegging for mangfold i arbeidsstyrken og samarbeid med organisasjoner som støtter ulike grupper med spesielle behov. Med sterk lokal forankring og et dedikert team av ansatte, arbeider Nettselskapet målrettet for å skape et bærekraftig og driftssikkert nettverk som gir verdi til våre kunder og samfunnet som helhet.

Nettselskapet AS har 32 ansatte med ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Orkland, Ørland, Indre Fosen, Heim og Hitra.

 

Ansatte Nettselskapet

 

Nettselskapet - et felleskontrollert selskap

Nettselskapets historie strekker seg helt tilbake til 1915, da Orkedals kommunale Elektrisitetsverk ble etablert. Gjennom fusjoner i 2019 ble Sodvin Nett AS, Orkdal Energinett AS og Fosen Nett AS slått sammen til dagens Nettselskapet AS. Selskapet er ansvarlig for eierskap, utvikling, bygging og drift av distribusjonsnett, og distribuerer elektrisk kraft i 5 kommuner på Fosen og sørvestlige deler av Trøndelag.

 

Økt effektivitet, lokale kompetansearbeidsplasser og lavere nettleie

Målet med fusjonen var å skape det mest kostnadseffektive selskapet med sterk lokal forankring og eierskap. Vi strever etter å drive nettvirksomheten mer effektivt, sikre lokale kompetansearbeidsplasser og tilby lavere nettleie for innbyggere og næringsliv.

Nettselskapet skal opptre nøytralt

Som enetilbydere av nettjenester sine regioner er nettselskap i en særstilling når det gjelder
forsyning av strøm til kunder, samhandling med leverandører samt tilgang til informasjon. For å
forhindre at denne særstillingen utnyttes på tilsiktede eller utilsiktede måter, stiller myndighetene
krav til hvordan nettselskapene skal opptre. Disse kravene sier at nettselskapene skal opptre nøytralt
overfor strømleverandører og kunder når det gjelder leveransen av ulike tjenester og når det gjelder
tilgang til informasjon om tjenestene. Nettselskapet skal dessuten håndtere informasjon på en måte
som gjør at strømleverandører eller andre tjenesteleverandører ikke gis et konkurransefortrinn.
Kravene til nettselskapenes nøytralitet er dekket i forskrift om måling, avregning, fakturering og
nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv., samt i forskrift om nettregulering og
energimarkedet.


For å bidra til at nettselskapene faktisk opptrer nøytralt, er de pålagt å ha interne rutiner som
beskriver hvilke forpliktelser knyttet til nøytral opptreden som gjelder for de ansatte og ledelsen.
Det skal årlig publiseres en nøytralitetsrapport som beskriver hvordan nøytraliteten kan utfordres i
det enkelte selskap samt hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere denne risikoen.

Under følgende lenke finnes nøytralitetsrapporter:

Nøytralitetsrapport 2022

Nøytralitetsrapport 2021

 

Under følgende lenke finnes aktsomhetsrapport:

Årsrapport Aktsomhetvurdering 2022

Ta kontakt med oss

Vi er her for å hjelpe deg, ta kontakt via kundeportal eller telefon 07891
Nettselskapet logo sort turkis liggende v2

Fannrem

Kontaktinformasjon

Les mer…

Bjugn

Kontaktinformasjon

Les mer…

Kyrksæterøra

Kontaktinformasjon

Les mer…