Priser/vilkår for næringskunder

Nettleiepriser fra 01.01.2024

Nettleie priser for kunder under 100 000 kWh/år

(Småkunder)

Energiledd   Eks. mva  
Nettleie Energiledd kl. 06.00 - 22.00 21,5 øre/kWh 
Nettleie Energiledd  kl. 22.00 - 06.00 10,7 øre/kWh 

 

Offentlige avgifter Dato Eks. mva  
Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats* 01.01. - 31.03. 9,51 øre/kWh
Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats* 01.04. - 31.12. 16,44 øre/kWh
Avgift på elektrisk kraft lav sats* 01.01. - 31.12. 0,58 øre/kWh
Avgift til Energifondet (næring) 01.01. - 31.12. 800 kr/år

 

Kapasitetsledd** Ekskl.mva  
Trinn 0-2 kW 110 kr/mnd
Trinn 2-5 kW 200 kr/mnd
Trinn 5-10 kW 340 kr/mnd
Trinn 10-15 kW 500 kr/mnd
Trinn 15-20 kW 650 kr/mnd
Trinn 20-25 kw 820 kr/mnd
Trinn 25-50 kW 1400 kr/mnd
Trinn 50-75 kW 2200 kr/mnd
Trinn 75-100kW 3000 kr/mnd
Trinn 100-150 kW 4330 kr/mnd
Trinn 150-200kW 5930 kr/mnd
Trinn 200-300 kW 8590 kr/mnd
Trinn 300-400 kW 11780 kr/mnd
Trinn 400-500 kW 14980 kr/mnd
Trinn 500 kW -  18170 kr/mnd

 

* Med forbehold om endring i offentlig avgifter

** Kapasitetsledd er gjennomsnittet av de tre timene i måneden du har brukt mest strøm samtidig fordelt på forskjellige dager innafor kalendermåneden.
F.eks vil en gj.snittlig månedmaks på 23 kW tilsvare en pris på kr 820 ,- ekskl. mva. i avregningsmåneden

 

Nettleie priser for kunder over 100 000 kWh/år

(Stor næring)

LSP (Lavspent)   Ekskl.mva  
LSP - Energiledd   5 øre/kWh
LSP - Fastbeløp   1250 kr/mnd
LSP - Effekt  vinter 0 - 9999 kW   130 kr/kW/mnd
LSP- Effekt sommer 0 - 9999 kW   51 kr/kW/mnd
       
HSP (Høyspent)   Ekskl.mva  
HSP - Energiledd   3 øre/kWh
HSP - Fastbeløp   1670 kr/mnd
HSP - Effekt vinter   110 kr/kW/mnd
HSP - Effekt sommer   32 kr/kW/mnd
       
Offentlige avgifter   Ekskl.mva  
Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats 01.01. - 31.03. 9,51 øre/kWh
Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats   16,44 øre/kWh
Avgift på elektrisk kraft lav sats   0,58 øre/kWh
Avgift til Energifondet (næring)   800 kr/år

Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12.
Sommer = 01.05 - 31.10 

Generelle priser Ekskl.mva  
Ekstra kostnad for manuell måler 1500 kr/år
Frakobling av anlegg etter bestilling  1500 kr
Tilkobling av anlegg etter bestilling  1500 kr
Gjenåpning av anlegg dagtid 1500 kr
Oppmøtegebyr  750 kr

 

Kunder som ikke har avtale med en strømleverandør betaler i tillegg til nettleie: 

    Ekskl.mva  
Spotpris +  01.01. - 31.12. 5 øre/kWh

 

Faktura

Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi tilbyr e-postfaktura og efaktura. Begge kan kombineres med avtalegiro.
Avgifter innkreves etter gjeldende satser fastsatt av offentlige myndigheter.

Se historiske priser her