Nettleie dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. I tillegg inneholder nettleia avgifter til staten.

Merket: nettleie

Nettleie

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller overføringstariff.

Les mer…

Kategorier

nettleie plusskunde

Merker

nettleie privat