Nettleie dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. I tillegg inneholder nettleia avgifter til staten.

Kategori: nettleie

Nettleie

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller overføringstariff.

Les mer…

Forbruksavgift

Enkelte bedrifter har rett til redusert forbruksavgift eller fritak fra hele avgiften. 

Les mer…

Hva er nettleie?

Nettleie dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet og avgifter til staten.

Les mer…

Måleravlesning

Du som nettkunde behøver ikke lese av strømmåleren.

Les mer…

Strømleverandører

Her finner du opplysninger om strømleverandører som tilbyr leveranse i vårt forsyningsområde.

Les mer…

Kan jeg bli plusskunde?

Dersom du ønsker å produsere strøm selv til eget forbruk, men i deler av året har et overskudd som kan mates inn på strømnettet, så kan du bli såkalt plusskunde. 

Les mer…

Kategorier

nettleie plusskunde

Merker

nettleie privat