Forbruksavgift

Orkangerhavn drone B halseth nett

Det er i utgangspunktet forbruksavgift på all elektrisk kraft som leveres her i landet. Nettselskapet har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet.

Enkelte bedrifter har rett til redusert forbruksavgift eller fritak for hele avgiften. Eksempler på slike næringer er industri, bergverk, datasentre, fjernvarmeprodusenter og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon. Det er avgiftsfritak for kraft som brukes i veksthusnæringen.

Adgang til å motta elektrisk kraft med redusert sats eller fritak for avgift omfatter ikke leveranser til administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg regnes bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80 % eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg.

Kunder med rett til redusert sats eller fritak fra forbruksavgift må legge frem egenerklæring og nødvendig dokumentasjon for nettselskapet. Denne dokumentasjonen må fornyes hvert år.

Egenerklæringsskjemaet finner du her 

Skjemaet fylles ut og sendes post@nettselskapet.as.

nettleie