Priser og vilkår privatkunde

 Nettleiepriser fra 01.01.2024

Nettleie priser for kunder under 100 000 kWh/år

Energiledd   Inkl. mva  
Nettleie Energiledd kl. 06.00 - 22.00 26,88 øre/kWh 
Nettleie Energiledd  kl. 22.00 - 06.00 13,38 øre/kWh 

 

Offentlige avgifter Dato Inkl. mva  
Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats* 01.01. - 31.03. 11,89 øre/kWh
Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats* 01.04. - 31.12. 20,55 øre/kWh
Avgift til Energifondet (privat) 01.01. - 31.12. 1,25 øre/kWh

 

Kapasitetsledd** Inkl.mva  
Trinn 0-2 kW 137,50 kr/mnd
Trinn 2-5 kW 250,00 kr/mnd
Trinn 5-10 kW 425,00 kr/mnd
Trinn 10-15 kW 625,00 kr/mnd
Trinn 15-20 kW 812,50 kr/mnd
Trinn 20-25 kw 1025,00 kr/mnd
Trinn 25-50 kW 1750,00 kr/mnd
Trinn 50-75 kW 2750,00 kr/mnd

  

* Med forbehold om endring i offentlig avgifter

** Kapasitetsledd er gjennomsnittet  av de tre timene i måneden du har brukt mest strøm samtidig fordelt på forskjellige dager innafor kalendermåneden.
F.eks vil en gj.snittlig månedmaks på 7 kW tilsvare en pris på kr 425,- inkl mva. i avregningsmåneden 

Generelle priser Inkl.mva  
Ekstra kostnad for manuell måler 1875 kr/år
Frakobling av anlegg etter bestilling  1875 kr
Tilkobling av anlegg etter bestilling  1875 kr
Gjenåpning av anlegg dagtid 1875 kr
Oppmøtegebyr  937,50 kr


Kunder som ikke har en avtale med en strømleverandør betaler i tillegg til nettleie:
Spotpris + 6,25 øre/kWh 

Faktura:
Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi kan tilby både e-postfaktura og efaktura. Begge kan kombineres med avtalegiro.
Avgifter innkreves etter gjeldende satser fastsatt av offentlige myndigheter.

Standardavtale nettleie

Se historiske priser her