Nettleie

Nettselskapet heim web 15

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller overføringstariff.

Når du bruker strøm, må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Nettleien gir nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, drift, utnyttelse, vedlikehold og utvikling av nettet. Nettleien fastsettes ut ifra hva det koster å drifte og utvikle nett, og RME (reguleringsmyndigheten for energi) kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt for.

I tillegg til den rene nettleie hos Nettselskapet betaler du inn forbruksavgift for strøm og avgift til ENOVA. Nettleie og ulike avgifter kommer frem av din faktura, og skal være spesifisert. Forbruksavgiften for strøm i 2024 er satt til 20,55 øre pr kWh og ENOVA-avgiften utgjør 1,25 øre pr kWh. Dette er avgifter som nettselskapene er pålagt å kreve inn på vegne av myndighetene, og er ikke kostnader for drift og vedlikehold av strømnettet til Nettselskapet.

 

Nettleie 2024

I 2024 øker Statnett sin nettleie for transmisjonsnettet, dette er overføringstariff for Nettselskapet.  Etter en periode med nulltariffer hos Statnett vil nettleien for vanlig forbruk gå fra 0 til om lag 4,5 øre i gjennomsnitt per kilowattime for en husholdning. Økt nettleie hos Statnett får den følge at også Tensio som regionalnettseier øker sine overføringstariffer til Nettselskapet AS.

Vi har fremstilt endring for Nettselskapets nettleie i 2024 med to eksempler:

Eksempel i endring/årsak for 2024:

Kostnadsøkning Leilighet

Kostnadsøkning Enebolig

1) Kostnader andre nett (Statnett/Tensio)

985 pr år / 82 pr mnd

1421 pr år / 118 pr mnd

2) Kostnader eget nett (Nettselskapet AS)

-38 pr år / -3 pr mnd

-54 pr år / -4 pr mnd

3) Økt forbruksavgift (inntekt staten)

66 pr år / 5 pr mnd

132 pr år / 11 pr mnd

Sum endring

1013 pr år / 84 pr mnd

1499 pr år / 125 pr mnd

 

(Eksempel 1: Leilighet med det årsforbruk på 10 000 kWh og månedlig kapasitets-/effektuttak mellom 2 – 5 kWH/h, Eksempel 2: Enebolig med et årsforbruk på 20 0000 kWh, og månedlig kapasitets-/effektuttak mellom 5 – 10 kWh/h.)

I 2023 hadde Nettselskapet AS en tillatt inntekt på ca. 149 mill. kr. Dette er inklusiv mindreinntekt.

I 2024 har Nettselskapet AS en tillatt inntekt på 148 mill. kr inkl. mindreinntekt. Det vil si at Nettselskapet AS har reduserte kostnader for drift og vedlikehold av eget nett sammenlignet med inntekt året før. Dette vil komme til fratrekk i nettleien for 2024. Nettleie hos Nettselskapet i 2024 blir ved det gjennomsnittlig 31,7 øre kWh.

nettleie nettleie