Nettleie dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. I tillegg inneholder nettleia avgifter til staten.

Kategori: plusskunde

Kan jeg bli plusskunde?

Dersom du ønsker å produsere strøm selv til eget forbruk, men i deler av året har et overskudd som kan mates inn på strømnettet, så kan du bli såkalt plusskunde. 

Les mer…

Kategorier

nettleie plusskunde

Merker

nettleie privat