Kan jeg bli plusskunde?

OE 20190604 foto kajsaselnes nett 4

Typiske plusskunder vil være de som bor i boliger med solpanel på taket, eller de som eier fritidsboliger eller næringsbygg der det produseres strøm.

Hvilke regler gjelder for plusskunde?

Regelverket på dette området er i endring, men gjeldende regler er: Du må selv sørge for innkjøp av utstyr og benytte godkjent elektroinstallatør til å koble til anlegget og som sørger for melding til nettselskapet. Nettselskapet sørger for nødvendig måleutstyr som registrerer både strømforbruk og –produksjon.

Det inngås en Plusskundeavtale mellom produsent og nettselskap. Plusskunde avregnes etter nettoprinsipp, dvs for innmatet mengde til nettet, ikke brutto produksjon. Plusskunden vil motta et energiledd for sin innmating på nettet fordi produksjonen bidrar til å redusere tapene i nettet. Plusskunder slipper andre tariffledd på innmating. For uttak vil kunden betale samme nettleie som før kunden ble plusskunde, men energiuttaket vil reduseres, noe som igjen vil redusere nettleiekostandene.

Hvordan går jeg frem for å bli plusskunde?

For å bli Plusskunde må nettkunden gjøre følgende:

 

  • Ta kontakt med autorisert installatør som installerer anlegget i henhold til de gjeldende tekniske krav.
  • Installatør melder anlegget til Nettselskapet på vanlig måte og angir anleggets maksimale effekt.
  • Nettselskapet sørger for montering av måler som kan avregne innmating og uttak. Kostnader til måler dekkes av Nettselskapet.

OE 20190604 foto kajsaselnes nett 19

Mer om plusskundeordningen

Plusskundeordningen innebærer at kunden i utgangspunktet ikke selv kan videreselge kraften til andre sluttbrukere eller delta i engrosmarkedet, men må selge overskuddskraften til en kraftleverandør. Enova har ulike tilskuddsordninger for boligeiere som ønsker å bidra med fornybar energiproduksjon.

NVE - Plusskunder

Enova - Tilskuddsordning

nettleie plusskunde