Hva er nettleie?

Nettselskapet stolpe to

Når du bruker strøm, må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen. Nettleie dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. I tillegg inneholder nettleien avgifter til staten. Dette er noe du betaler til ditt nettselskap uavhengig av strømleverandør. Mer enn halvparten av nettleien du betaler går til staten i form av forbruksavgift, merverdiavgift og avgift til Energifondet.

Transport av strøm over strømnettet er en monopolvirksomhet som kontrolleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE kontrollerer at inntektene nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.

Mer enn halvparten av det du som kunde betaler i nettleie er statlige avgifter som forbruksavgift, energifond avgift og merverdiavgift. Nettleien skal dekke kostnadene til alle de tre nettnivåene, sentralnettet som eies av Statnett, regionalnettet som eies av TrønderEnergi Nett og distribusjonsnettet som eies av Nettselskapet.

nettleie