Nettselskapet utsetter ny nettleiemodell

safety tips

Nettselskapet AS vedtok før helga å utsette innføring av den nye nettleiemodellen på ubestemt tid. Det blir derfor ingen endring i nettleia for husholdnings- og hyttekunder fra nyttår. Nettleieprisene for 2022 finnes på selskapets hjemmesider: Nettselskapet - Nettleie.

Myndighetene har siden 2017 arbeidet med å pålegge strømnettselskapene å basere storparten av nettleia på hvor mye strøm som benyttes samtidig. Dette pålegget skulle tre i kraft 1/1-2022, men Stortinget har nå rett før jul bestemt at nettselskapenes plikt til å endre modell ikke lenger gjelder. Vi innser at medieoppslag og debatt i Stortinget om ny nettleie skaper stor usikkerhet rundt størrelsen på nettleia blant kundene våre, og vi velger derfor å utsette de planlagte endringene. Endringen har ingen økonomiske konsekvenser for Nettselskapet.

Samtidig ønsker vi fremdeles å oppfordre til at lading av elbil ikke skjer samtidig som toppene i strømforbruket som er om morgenen og ettermiddagen i vintermånedene. Dermed unngår vi unødvendige oppgraderinger av strømnettet som vil øke nettleia for alle.