Samarbeid om felles nettleiemodell

nettselskapet foto kajsa selnes nett 31

Intervju med Christian Eidsaune, avdelingsleder for Kunde og innovasjon i Nettselskapet:

 

Hvordan blir den nye nettleia?

- Enkelt forklart kan vi si at den nye modellen vil gjøre det billigere for de som er flinke til å fordele strømbruken sin utover døgnet. Det blir også gitt en tilleggsrabatt for strømbruk på natta, noe som betyr at det blir ekstra gunstig å lade elbilen da.

- Dette betyr at det vil bli penger å spare på å vente med å sette på oppvask- og vaskemaskinen på ettermiddagen, til etter at middagen er ferdiglaget, sier Christian Eidsaune som er ansvarlig for innføring av ny nettleie i Nettselskapet.

Nettselskapet og landets øvrige strømnettselskaper er nå inne i en fase der det blir gjort analyser og beregninger på detaljene i den nye modellen, for å komme i mål med alt i tide til nyttår.

- Det er et stort og omfattende arbeid å detaljutforme den nye modellen. For det første ønsker vi å gjøre denne endringen til minst mulig bry for kundene våre, samtidig som vi også ønsker å finne gode belønningsmekanismer til de kundene som ønsker å spare penger ved å bruke strømmen smartere, sier Eidsaune.

Fakta om nettleie og ny nettleiemodell:

  • Den nye nettleia åpner for at du med smarte og enkle tilpasninger av strømforbruket ditt vil kunne spare penger.
  • Som i dag vil den nye nettleia bestå av to ledd: et kapasitetsledd og et energiledd. 
  • Kapasitetsleddet har ulike trinn målt etter hvor mye strøm du brukte samtidig på det meste forrige måned (din effektbruk).
  • Litt forenklet kan vi si at i kapasitetsleddet betaler du for bredden på veien, mens i energileddet betaler du for trafikken.
  • Energileddet varierer avhengig av hvor mye energi (kWh) du har brukt totalt i forrige måned. 
  • Energileddet vil være billigere på natta.
  • Effektbruken (kW) er normalt høyere i vintermånedene. Kapasiteten i strømnettet må dimensjoneres for den høyeste effektbruken på de kaldeste vinterdagene. Ved å få ned effekttoppene vil behovet for nytt nett reduseres, som igjen betyr besparelse i form av lavere nettleie og redusert miljøpåvirkning.
  • Når vi bruker strøm betaler vi for strøm, nettleie og offentlige avgifter. Det du betaler for strømmen går til den strømleverandøren du er kunde hos. Offentlige avgifter går direkte til staten, og utgjør rundt halvparten av nettleia du må betale. Resten av nettleia går til nettselskapet. 
  • Hvor mye nettselskapene har lov til å fakturere sine kunder i nettleie er nøye regulert av nasjonale myndigheter. Nettselskapene får ikke lov til å øke sine inntekter som følge av innføring av ny nettleiemodell.

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge med energiforbruk på under 100 000 kilowatt-timer (kWh) får ny nettleie fra 1. januar 2022. 

Les mer her: Effektbaserte tariffer legger til rette for bedre utnyttelse av strømnettet – nå skal smart strømbruk belønnes

Formålet med endringen er at vi skal bruke strøm smartere, og utnytte det strømnettet vi har enda bedre for å spare penger og miljøet. Nettselskapene får ikke lov til å tjene penger på omleggingen til ny nettleie. For å gjøre det enklest mulig for kunder og tredjeparter har mange nettselskaper i Norge inngått et samarbeid om å få på plass ny overordnet felles modell, på tvers av geografi og selskapsgrenser.

Energinorge

Fra 1. januar 2022 får alle ny nettleie. Da kan du spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. For eksempel bør du unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. 

Den største utfordringen for elektrifisering av transport og etablering av nye industribedrifter i Norge, er å skaffe tilgang på nok kapasitet i strømnettetVed å utnytte det eksisterende nettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan vi holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. 

Les mer på Energinorge