Nettleie 2024

Nettselskapet Bjugn web 48

På grunn av at Statnett har varslet at de avslutter perioden med nulltariffer, økte investeringer og generell prisstigning vil nettleia for Nettselskaepts kunder mest sannsynlig øke i 2024.
 
Konkrete tariffer og nøyaktig mulig prisøkning vil bli tilgjengeliggjort på våre nettsider i løpet av første halvdel i desember 2023
 
En av årsakene til at Nettselskapet as må avvente endelig tariff-fastsettelse for 2024 er at nasjonale myndigheter fortsatt arbeider med viktige avklaringer rundt inntektsrammene for nettselskapene i Norge for 2024. Nettselskapet må i sin fastsettelse av tariffer holde seg innenfor de rammene som blir satt av nasjonale myndigheter.

 Les mer her:
Statnetts tariffer for 2024
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) om arbeidet med inntektsrammer