Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser med hensyn til skade på mennesker og utstyr, samt at deler av samfunnet blir strømløse. Den som forårsaker skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som en følge av strømbrudd.

Kategori: Entreprenør

Kabelpåvisning

Kabelpåvisning utføres normalt uten kostnad for deg.

Les mer…

Hvis uhell skjer

Ved uhell eller skade på våre nettanlegg må du umiddelbart stanse arbeidet.

Les mer…

Skal du grave eller arbeide nær anlegg?

Arbeid nær våre linjer og kabelanlegg kan medføre stor fare.

Les mer…