Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser med hensyn til skade på mennesker og utstyr, samt at deler av samfunnet blir strømløse. Den som forårsaker skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som en følge av strømbrudd.

Kategori: Bygge og grave

Anleggsbidrag

Nettselskapet kan kreve at anleggsbidraget i sin helhet skal betales inn før arbeidet iverksettes.

Les mer…

Byggestrøm

Byggestrøm er en provisorisk tilknytning til strømnettet i en begrenset periode. 

Les mer…

Kabelpåvisning

Kabelpåvisning utføres normalt uten kostnad for deg.

Les mer…

Hvis uhell skjer

Ved uhell eller skade på våre nettanlegg må du umiddelbart stanse arbeidet.

Les mer…

Skogrydding

For å sikre strømforsyningen er det viktig å sørge for at trær, busker og hekker ikke vokser for nært inntil våre strømlinjer.

Les mer…

Avstandskrav

Informasjon om krav til avstand mellom bygninger og nettanlegg.

Les mer…

Skal du grave eller arbeide nær anlegg?

Arbeid nær våre linjer og kabelanlegg kan medføre stor fare.

Les mer…