Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser med hensyn til skade på mennesker og utstyr, samt at deler av samfunnet blir strømløse. Den som forårsaker skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som en følge av strømbrudd.

Kategori: anleggsbidrag

Anleggsbidrag

Nettselskapet kan kreve at anleggsbidraget i sin helhet skal betales inn før arbeidet iverksettes.

Les mer…