Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser med hensyn til skade på mennesker og utstyr, samt at deler av samfunnet blir strømløse. Den som forårsaker skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som en følge av strømbrudd.

Kategori: byggestrøm

Byggestrøm

Byggestrøm er en provisorisk tilknytning til strømnettet i en begrenset periode. 

Les mer…