Oppdaterte nettleiepriser

Oppdaterte priser fra 01.03.23

 De viktigste momentene som forklarer økt nettleie i 2023 er:

  • Økte kostnader som følge av prisstigning og renteøkning.
  • Redusert volum som følge av høy kraftpris.

 

Nettleiepriser fra 01.03.23 for privatkunder

https://nettselskapet.as/privat/

Nettleiepriser fra 01.03.23 for næringskunde

https://nettselskapet.as/bedrift/