Priser/vilkår for næringskunder

Nettleiepriser fra 01.03.2023

Nettleie priser for kunder under 100 000 kWh/år

(Småkunder)

Energiledd   Eks. mva  
Nettleie Energiledd kl. 06.00 - 22.00 18,90 øre/kWh 
Nettleie Energiledd  kl. 22.00 - 06.00 9,50 øre/kWh 

 

Offentlige avgifter Dato Eks. mva  
Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats 01.03. - 31.03. 9,16 øre/kWh
Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats 01.04. - 31.12. 15,84 øre/kWh
Avgift på elektrisk kraft lav sats 01.04. - 31.12. 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet (næring) 01.04. - 31.12. 800 kr/år

 

Kapasitetsledd** Ekskl.mva  
Trinn 0-2 kW 90 kr/mnd
Trinn 2-5 kW 160 kr/mnd
Trinn 5-10 kW 280 kr/mnd
Trinn 10-15 kW 410 kr/mnd
Trinn 15-20 kW 540 kr/mnd
Trinn 20-25 kw 670 kr/mnd
Trinn 25-50 kW 1150 kr/mnd
Trinn 50-75 kW 1800 kr/mnd
Trinn 75-100kW 2460 kr/mnd
Trinn 100-150 kW 3550 kr/mnd
Trinn 150-200kW 4850 kr/mnd
Trinn 200-300 kW 7030 kr/mnd
Trinn 300-400 kW 9650 kr/mnd
Trinn 400-500 kW 12270 kr/mnd
Trinn 500 kW -  14880 kr/mnd

 

** Kapasitetsledd er gjennomsnittet av de tre timene i måneden du har brukt mest strøm samtidig fordelt på forskjellige dager innafor kalendermåneden.
F.eks vil en gj.snittlig månedmaks på 23 kW tilsvare en pris på kr 670 ,- ekskl. mva. i avregningsmåneden

 

Nettleie priser for kunder over 100 000 kWh/år

(Stor næring)

LSP (Lavspent)   Ekskl.mva  
LSP - Energiledd   5 øre/kWh
LSP - Fastbeløp   1250 kr/mnd
LSP - Effekt  vinter 0 - 9999 kW   102 kr/kW/mnd
LSP- Effekt sommer 0 - 9999 kW   40 kr/kW/mnd
       
HSP (Høyspent)   Ekskl.mva  
HSP - Energiledd   3 øre/kWh
HSP - Fastbeløp   1670 kr/mnd
HSP - Effekt vinter   67 kr/kW/mnd
HSP - Effekt sommer   20 kr/kW/mnd
       
Offentlige avgifter   Ekskl.mva  
Avg. på elektrisk kraft lavere alminnelig sats 01.01. - 31.03. 9,16 øre/kWh
Avgift på elektrisk kraft alminnelig sats   15,84 øre/kWh
Avgift på elektrisk kraft lav sats   0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet (næring)   800 kr/år

Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12.
Sommer = 01.05 - 31.10 

Generelle priser Ekskl.mva  
Ekstra kostnad for manuell måler 1500 kr/år
Frakobling av anlegg etter bestilling  1500 kr
Tilkobling av anlegg etter bestilling  1500 kr
Gjenåpning av anlegg dagtid 1500 kr
Oppmøtegebyr  750 kr

 

Kunder som ikke har avtale med en strømleverandør betaler i tillegg til nettleie: 

    Ekskl.mva  
Spotpris + 01.01. - 30.06. 5  
Spotpris + Første 6 uker 01.07. - 31.12. 5 øre/kWh
Spotpris + Etter 6 uker 01.07. - 31.12. 16 øre/kWh

 

Faktura

Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi tilbyr e-postfaktura og efaktura. Begge kan kombineres med avtalegiro.
Avgifter innkreves etter gjeldende satser fastsatt av offentlige myndigheter.

Se historiske nettleiepriser