Priser/vilkår for næringskunder

Nettleiepriser 01.04.2022

Kundegruppe Periode Fastbeløp kr/år Energi øre/kWh Effekttrinn kW Effekt kr/kW/mnd
Liten næring    4300 7,0    
Stor næring LS 15800 5,0   76
S   32
Stor næring HS V 20840 3,0   48
S   17

 

Nettleiepriser 01.01.2022

Kundegruppe Periode Fastbeløp kr/år Energi øre/kWh Effekttrinn kW Effekt kr/kW/mnd
Liten næring    4300 10,4    
Stor næring LS 15800 7,5   92
S   32
Stor næring HS V 20840 5,5   63
S   10

 

Nettleiepriser 01.01.2021

Kundegruppe Periode Fastbeløp kr/år Energi øre/kWh Effekttrinn kW Effekt kr/kW/mnd
      Fosen  Heim Orkland   Fosen Heim Orkland
Liten næring    4300 10,4 10,4 10,4        
Stor næring LS V 12800 6 6 6 0-200 94 94
V 201-500 78
501-9999 78
S 6 6 6 0-200 36 24
S 201-500 24
S 501-9999 24
Stor næring HS V 18800 4 4 4   78 54
S 4   15

7

 

V = Vinter = 01.01 - 30.04 ,  01.11-31.12
S = Sommer  = 01.05 - 31.10

Alle priser er ekslusive forbruksavgift og mva. Fastbeløp inkluderer 800 kr i årlig avgift til Energifondet.

Liten Næring: effektbegrensning hovedsikringer på inntil 63 A ved 230V og 40 A ved 400V anlegg.
Ved å betale dobbelt fastbeløp kan henholdsvis 125A og 80A benyttes. Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste timeverdi, som er høyeste målte effektuttak i løpet av en time, for den aktuelle kalendermåneden ved hovedsikring størren enn 125A ved 230V og 80A ved 400V.

Offentlige avgifter 01.01.2022

Avgift på elektrisk kraft [øre/kWh] 01.01 - 31.03 Generell lav sats  8,91
01.04 - 31.12 Generell sats  15,41
Redusert sats 0,546
Merverdiavgift  

25 %

 

Offentlige avgifter 01.01.2021

Avgift på elektrisk kraft [øre/kWh] Generell sats   16,69
Redusert sats   0,546
Merverdiavgift  

25 %

 

Andre gebyrer

Frakobling av anlegg etter bestilling fra kunde (Samme beløp ved gjeninnkobling). 1 500 eks. mva.
Gjenåpning av anlegg som har vært frakoblet på grunn av manglende betaling. 1 500 eks. mva.
Kunder som av ulike årsaker ikke ønsker kWh-måler med automatisk avlesning blir belastet med en årlig avgift 1 500 eks. mva

 

Leveringsplikt

Kunder som ikke av avtale med en strømleverandør betaler i tillegg til nettleien:
Spotpris + 5,00 øre/kWh første 6 uker
Spotpris +16 øre/kWh etter 6 uker

 

Faktura

Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi kan tilby faktura via EHF, e-postfaktura og efaktura. Alle kan kombineres med avtalegiro. 

 

Annen informasjon

Dersom effektfaktoren er under 0,9 kan Nettselskapet kreve at kunden bedrer sin effektfaktor og/eller at det betales for reaktiv effektuttak utover fastsatt grense.

Maksimal reaktiv effekt [kr/kVA/år] 200 eks. mva.

For tilknytning av elektrisk utstyr som kan forårsake dårlig spenningskvalitet, må Nettselskapets tillatelse innhentes på forhånd. Eventuell forsterkning av nettet eller montering av strømbegrensende utstyr i den forbindelse bekostes av kunden.

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Standardavtale for nettleie og tilknytning for næringskunder