Priser og vilkår privatkunde

 

Nettleiepriser 01.01.2020

 

Fastledd pr år [kr/år]

Energiledd [øre/kWh]

Merknad

Effektbegrensning

Husholdning/fritidsbolig

3 375,00

37,29

 

63A/230V
40A/400V 


Ved å betale dobbelt fastbeløp kan hovedsikringer på inntil henholdsvis 125A og 80A benyttes. Det tas forbehold om kapasitet i nettet.

Gebyr frakopling
Frakopling av anlegg etter bestilling fra kunder kr 1875. Samme beløp ved eventuell tilkobling.
Gjenåpningsgebyr for anlegg som har vært frakoblet på grunn av manglende betaling kr. 1875.
Kunder som av ulike årsaker ikke ønsker kWh-måler med automatisk avlesning blir belastet med en årlig avgift på kr 3750.

Kunder som ikke har en avtale med en strømleverandør betaler i tillegg til nettleie:
Spotpris + 6,25 øre/kWh første 6 uker
Spotpris + 20,00 øre/kWh etter 6 uker

Faktura:
Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi kan tilby både e-postfaktura og efaktura. Begge kan kombineres med avtalegiro.
Avgifter innkreves etter gjeldende satser fastsatt av offentlige myndigheter.

Alle priser inkl. offentlige avgifter.

nettleie diagram

Standardavtale nettleie

Endring i nettleie 2020

Nettselskapet har valgt å ha felles nettleie for alle private kunder etter fusjonen.
Les mer om begrunnelsen