01.07.2022

Nettleie priser for kunder under 100 000 kWh/år

(Småkunder)

Energiledd   Eks. mva Inkl. mva  
Nettleie Energiledd (Dag) kl. 06.00 - 22.00 16,1 20,13  øre/kWh 
Nettleie Energiledd (Natt) kl. 22.00 - 06.00 8 10,00 øre/kWh 

 

Offentlige avgifter Dato Eks. mva Inkl. mva  
Avgift på elektrisk kraft høy sats 01.04. - 31.12. 15,41 19,26 øre/kWh
Avgift på elektrisk kraft lav sats 01.04. - 31.12. 0,546 0,68 øre/kWh
Avgift til Energifondet (privat) 01.04. - 31.12. 1 1,25 øre/kWh
Avgift til Energifondet (næring) 01.04. - 31.12. 800 1000,00 kr/år

 

Kapasitetsledd** Ekskl.mva Inkl.mva  
Trinn 0-2 kW 80 100,00 kr/mnd
Trinn 2-5 kW 150 187,50 kr/mnd
Trinn 5-10 kW 250 312,50 kr/mnd
Trinn 10-15 kW 370 462,50 kr/mnd
Trinn 15-20 kW 490 612,50 kr/mnd
Trinn 20-25 kw 610 762,50 kr/mnd
Trinn 25-50 kW 1040 1300,00 kr/mnd
Trinn 50-75 kW 1630 2037,50 kr/mnd
Trinn 75-100kW 2230 2787,50 kr/mnd
Trinn 100-150 kW 3220 4025,00 kr/mnd
Trinn 150-200kW 4410 5512,50 kr/mnd
Trinn 200-300 kW 6380 7975,00 kr/mnd
Trinn 300-400 kW 8760 10950,00 kr/mnd
Trinn 400-500 kW 11140 13925,00 kr/mnd
Trinn 500 kW -  13510 16887,50 kr/mnd

 

** Kapasitetsledd er gjennomsnittet av de tre timene i måneden du har brukt mest strøm samtidig fordelt på forskjellige dager.  

 

Nettleie priser for kunder over 100 000 kWh/år

(Stor næring)

Energiledd   Ekskl.mva Inkl.mva  
LSP - Energiledd   5 6,25 øre/kWh
         
Fastledd   Ekskl.mva Inkl.mva  
LSP - Fastbeløp   1250 Inkl.mva kr/mnd
         
Effekt   Ekskl.mva Inkl.mva  
LSP - Effekt  vinter 0 - 9999 kW   76 95,00 kr/mnd
LSP- Effekt sommer 0 - 9999 kW   32 40,00 kr/mnd
         
Energiledd   Ekskl.mva Inkl.mva  
HSP - Energiledd   3 3,75 øre/kWh
         
Fastledd   Ekskl.mva Inkl.mva  
HSP - Fastbeløp   1670 2087,50 kr/mnd
         
Effekt   Ekskl.mva Inkl.mva  
HSP - Effekt vinter   48 60,00 kr/mnd
HSP - Effekt sommer   17 21,25 kr/mnd
         
Offentlige avgifter   Ekskl.mva Inkl.mva  
Avgift på elektrisk kraft høy sats * 01.04. - 31.12. 15,41 19,26 øre/kWh
Avgift på elektrisk kraft  lav sats   0,546 0,68 øre/kWh
Avgift til Energifondet (privat)   1 1,25 øre/kWh
Avgift til Energifondet (næring   800 1000,00 kr/år

Vinter = 01.01. - 30.04. og 01.11 - 31.12.
Sommer = 01.05 - 31.10 

Generelle priser Ekskl.mva Inkl.mva  
Ekstra kostnad for manuell måler 1500 1875 kr/år
Frakobling av anlegg etter bestilling  1500 1875 kr/år
Tilkobling av anlegg etter bestilling  1500 1875 kr
Gjenåpning av anlegg dagtid 1500 1875 kr
Oppmøtegebyr  750 937,5 kr

 

Kunder som ikke har avtale med en strømleverandør betaler i tillegg til nettleie: 

    Ekskl.mva Inkl.mva  
Spotpris + Første 6 uker 5 6,25 øre/kWh
Spotpris + Etter 6 uker 16 20 øre/kWh

 

Faktura

Faktura blir sendt månedlig på etterskudd. Betalingsfrist 14 dager.
Vi tilbyr e-postfaktura og efaktura. Begge kan kombineres med avtalegiro.
Avgifter innkreves etter gjeldende satser fastsatt av offentlige myndigheter.