Hvem har ansvar?

gutt vegg

Leier du?

Vi har alle et ansvar når det gjelder å passe på det elektriske annlegget i huset vi bor i. Som leietaker er ansvaret svært begrenset, og man må egentlig bare melde i fra til boligeier om tydelige feil og mangler. Slike feil og mangler må være av en slik karakter at et utret øye kan se dem. Dersom det er feil og mangler ved det elektriske anlegget som kan skade liv eller eiendom, og leieboeren forstår dette, pliker han eller hun å gripe inn å avverge faren. Det vil blant annet si at leietaker ikke bruker elektrisk utstyr som er i stykker. Leietaker har også vedlikeholdsansvaret for det elektriske utstyret i leiligheten, som elektrisk komfyr, lamper, TV, elektriske kontakter og brytere.

 

Eier du?

Boligeier har ansvar for det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Ansvaret innebærer å være oppmerksom på faresignaler som:
- Varme sikringer
- Misfarging på stikkontakt eller støpsel
- Skader på den faste installasjonen
- Når man får "strøm" i seg når man tar på noe, for eksempel vaskemaskin

På bakgrunn av slike faresignaler må huseier få kontrollert og ubedret feilen av et registrert installasjonsfirma.

Bor du i et sameie eller i et borettslag?
Da vil det bli et naturlig skille mellom fellesareal og privatområde. Borettslaget vil ha ansvar for fellesområdene og mens sameier/andelseier vil ha ansvar for leiligheten sin på lik linje som en eier har ansvaret for eneboligen sin.

Boligeier har ALLTID ansvar for det elektriske anlegget.

informasjon