Nettselskapet har ansvar for å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr i sitt område. 

DLE foretar stikkprøvekontroller av boliger og hytter og det kontrolleres årlig ca. 5 % av alle anlegg. Anleggene kontrolleres med utgangspunkt i Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg (FEL) Vi tar kontakt med eier av anlegget før vi gjennomfører kontroll.

Tilsyn med el-anlegg i virksomheter

I tillegg til teknisk kontrill av anleggene i henhold til FEL, blir virksomheter også kontrollert etter Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i virksomheter (internkontroll). Hovedinnholdet i internkontrollforskriften er at alle virksomheter skal ha dokumenterte systemer og rutiner som viser hva de gjør for å etterleve krav i lover og forskrifter. Disse aktivitetene utgjør til sammen virksomhetens HMS-arbeid.

Tilsyn med elektroinstallatører

DLE fører tilsyn med alle installatører i nettområdet, for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre sikre anlegg.