Det Lokale Eltilsyn jobber for å redusere brann, ulykker og skader på grunn av elektrisk strøm.

Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med anlegg som forsynes med strøm fra selskapets nett. Det formelle navnet på denne tilsynsenheten er Det Lokale Eltilsyn (DLE)

DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og er underlagt Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB).

Det Lokale Eltilsyn skal bidra til økt elsikkerhet gjennom:

  • Informasjonsarbeid
  • Å øke kunnskapsnivået både i elektrobransjen og hos våre kunder
  • Sikkerhetskontroll av elektriske anlegg
  • Oppfølging av Internkontrollsystemer i bedrifter

Gjennom vårt arbeid skal vi bevisstgjøre alle brukere om farer ved bruk av elektrisitet. Dette skal bidra til:

  • Sikre installasjoner
  • Sikker bruk av elektriske apparater og utstyr
  • Gode vedlikeholdsrutiner

Les om sikker bruk av strøm hos DSB