31.03.2020 04:55 - 01.04.2020 12:00

Dalem - Hellandsjøen-Gjengstø- Taftøy

Feil på linjebryter på Nesskleiva førte til strømbrudd på nevnte strekning.
Dette førte også til kortere utkoblinger på strekningen Stølan - Vinjefjorden - Søvassdalen, samt Stølan Storoddan. Feilen ble rettet og alle skal ha strømmen tilbake kl 08.00.

Logg inn