Leveringsplikt

Toppen nettselskapet v2

Alle strømnettselskaper i Norge er pålagt å levere strøm til nettkunder så lenge kunden ikke har inngått avtale med en strømleverandør. Dette kalles leveringsplikt.  Kunder som ikke har inngått avtale med en strømleverandør, vil motta leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap.

Leveringsplikten er å betrakte som en midlertidig løsning, og kunden får en "ventetariffavtale" inntil ordinær strømleverandør er valgt. "Ventetariff" er vesentlig dyrere enn ordinær strømtariff, og kommer i tillegg til ordinær nettleie.

Leveringspliktig strøm fra Nettselskapet prises slik:

De første 6 ukene Nordpools områdepris + et påslag på 5 øre/kWh
Påfølgende uker Nordpools områdepris + et påslag på 10 øre/kWh


Alle priser er eksklusive el-sertifikater og mva.
NVE regulerer prisingen av leveringsplikten.

Velg strømleverandør
Ta kontakt med en strømleverandør så raskt som mulig for å inngå en ordinær strømleveringsavtale. Du finner oversikt over strømleverandører i Nettselskapets nettområde på Forbrukerrådets strømprisportal www.strompris.no.